Komunikat

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej na temat nowych zasad wydawania paszportów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach, od 1 stycznia 2003 r. wszystkie paszporty zwykłe 10-letnie, niezależnie od miejsca zamieszkania obywatela polskiego, będą wystawiane w Polsce.

Zmiana ta, podyktowana wymogami bezpieczeństwa, oznacza wprowadzenie powszechnie przyjętej w świecie zasady personalizacji dokumentów. Polskie urzędy konsularne będą nadal, zgodnie z właściwością terytorialną, przyjmować wnioski o wydanie paszportu, po czym będą przesyłać je do Warszawy. A po otrzymaniu gotowych paszportów wydawać je wnioskodawcom.

Obywatel polski, ubiegający się o wydanie za granicą paszportu zwykłego, powinien uwzględnić wydłużenie się procedur, wynikające z konieczności wystawienia tego dokumentu w kraju. Stąd zaleca się złożenie wniosku na nowy paszport, minimum 6 miesięcy przed utratą ważności dotychczas posiadanego.

Jeżeli okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport zwykły z odpowiednim wyprzedzeniem, należy przy składaniu wniosku paszportowego wystąpić z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego. Dokument ten, spełniający wszystkie funkcje paszportu zwykłego, będzie wydawany przez konsulów bezpłatnie, z okresem ważności do 1 roku, na czas oczekiwania na paszport zwykły.

Dotychczasowy paszport blankietowy, wydawany na powrót do kraju w zamian za utracony paszport zwykły, zostanie od l stycznia 2003 r. zastąpiony również przez paszport tymczasowy, o określonym krótkim okresie ważności. Procedury niezbędne do otrzymania tego paszportu, jak i opłaty za jego wydanie, pozostają takie same jak w przypadku dotychczasowego paszportu blankietowego.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych procedur paszportowych, można uzyskać w każdym polskim urzędzie konsularnym.

Nasz Czas 1 (590)