Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 1 (590)