Czesław Malewski

Rocznica z udziałem praprawnuka Wieszcza

W mieszkaniu-muzeum Adama Mickiewicza, w zaułku Bernardyńskim odbywa się wiele spotkań poetyckich. Spotkanie z okazji 204. rocznicy urodzin Wieszcza było szczególnie uroczyste, uczestniczył w nim bowiem potomek poeta Roman Gorecki - Mickiewicz, był on jednocześnie sponsorem wieczoru.

Czwartkowy wieczór zagaił dyrektor muzeum Rimantas Šalna informując, że muzeum ma nowego przyjaciela i opiekuna w osobie Romana Goreckiego - Mickiewicza, prapraprawnuka Adama Mickiewicza. R. Gorecki z okazji kolejnej rocznicy urodzin poety przekazał w roczny depozyt dwa unikalne eksponaty (kopie) wykonane we Francji, tj. maskę pośmiertną poety (autor nieznany) oraz rycinę wykonaną według dagerotypu Michała Szweycera autorstwa Romana Postemskiego.

Wyraził również nadzieję, że w najbliższym czasie, dzięki staraniom słynnego tenora polskiego Wiesława Ochmana, zostanie otwarta jeszcze jedna sala w wileńskim Muzeum A. Mickiewicza - sala pisarzy epoki romantyzmu, gdzie będzie przedstawiona twórczość Słowackiego, Kraszewskiego, Syrokomli.

Po wstępnym słowie gospodarza muzeum, głos zabrał Roman Gorecki - Mickiewicz. Zaskoczył on wielu gości swoją dobrą znajomością języka polskiego i litewskiego.

Mickiewiczowską uroczystość uświetniła znakomita recytacja ucznia III klasy gimnazjalnej im. A. Mickiewicza w Wilnie Mirosława Małyszko,tą recytacją przypomniał zebranym gościom epilog "Grażyny", która powstała właśnie w tym mieszkaniu w 1822 r.

Na wieczorze nie zabrakło też muzyki. Wileńska pieśniarka Anna Pożlewicz uświetniła ten wieczór mini - recitalem mickiewiczowskich utworów.

Na zdjęciu: Roman Gorecki i Rimantas Sałna

Nasz Czas 49 (589)