Świąteczne pozdrowienia

Niech Rok 2003 przyniesie naszym Czytelnikom, Rodakom na Litwie i poza jej granicami szczęście, zdrowie, spełnienie nadziei i marzeń. I niech nas łączą serc ogniwa...

Redakcja


Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!
Jerzy Bahr
Ambasador Rzeczypospolitej
Polskiej na Litwie


Serdeczne życzenia Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia zdrowia w Nowym Roku
życzy Henry Lozowski z Kanady


Łamiemy się opłatkiem przy żłóbku betlejemskim, z radością w oczach składamy sobie życzenia - wtedy otwierają się nasze serca i rozumiemy, że droga do szczęścia prowadzi przez dobroć, miłość i przebaczenie.

Niech nam Jezus w żłobie położony błogosławi na każdy dzień Nowego Roku!

Zuchy, harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie


Szanowna Redakcjo i Czytelnicy Tygodnika "Nasz Czas", Niech w Święta Bożego Narodzenia w sercach panuje miłość, szczęście i spokój, a Nowy 2003 Rok zawita z nadzieją i radością.

Administracja Domu Kultury
Polskiej w Wilnie


Polska Partia Ludowa pozdrawia członków partii, przyjaciół i sympatyków z okazji Nowego 2003 Roku, wyrażając jednocześnie wdzięczność wszystkim tym, którzy oddali swe głosy na listę partii, początkując tym samym długo oczekiwany proces zmian na Ziemi Wileńskiej


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i do siego Nowego 2003 Roku

Życzy delegatura SPK, Koła b. Żołnierzy AK, Usopal na Meksyk i inż. Jerzy i Delia Skoryna z rodziną, prosząc, aby polskim zwyczajem pozostawienia jednego nakrycia i miejsca przy stole wigilijnym potrzebującej osobie, pamiętało się o innych, a w szczególności o polskich Księżach Palotynach w Tenango del Aire, koło Meksyku stolicy.


Droga Redakcjo!

"Nasz Czas" - to ciekawy i bardzo pożyteczny tygodnik.
W związku z Nowym Rokiem 2003 życzę całej Redakcji dalszych osiągnęć w pracy i życiu osobistym, ciekawych artykułów.
Z poważaniem Czytelnik Emir Szabanowicz


"Podnieś rękę Boże dziecię
Błogosław Ojczyznę miłą
W dobrych radach, dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą..."

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego 2003 Roku, dużo zdrowia, radości, dobroci od ludzi, wszelkiej pomyślności, wolności oraz wiary w lepszą przyszłość Szanownym Czytelnikom tygodnika "Nasz Czas", całemu zespołowi Redakcji, drogim koleżankom z Polski i poza Polską - Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi świąteczne życzenia śle Klub Polskich Kobiet z Daugavpilsu


Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Biblioteki Seminarium Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu

Bóg stał się Człowiekiem! To coś zupełnie nowego, niesłychanego, niespotykanego w historii ludzkości i religii.

W Jezusie - wcielonym Bogu - człowiek i jego człowieczeństwo zostały ogromnie dowartościowane. W Jezusie, człowiek może pełniej zrozumieć siebie: kim jest, jaka jest jego właściwa godność, jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.

Świadomy tych wszystkich dobrodziejstw, które przyniósł nam Bóg na ziemię w osobie Jezusa, życzę Wam, aby uroczyste obchody rocznicy Jego narodzin umocniły Waszą wiarę, pogłębiły miłość, uwrażliwiły na potrzeby innych i pomogły Wam cieszyć się życiem.

Życzę dużo, dużo zdrowia, pogody ducha i prawdziwie głębokiej świątecznej radości.

Serdecznie pozdrawiam i obiecuję modlitwę.

ks. Jerzy Prucnal SChr.
Dyrektor Biblioteki

Nasz Czas 49 (589)