Pamiętać o historii

W połowie grudnia, na Uniwersytecie Daugavpilskim dla studentów studiujących język polski, prezes Towarzystwa historycznego "Inflanty" pani Halina Szakiel wraz z wykładowczynią języka polskiego panią Marią Radewicz zorganizowały spotkanie, poświęcone bohaterom powstania listopadowego. Pani H. Szakiel szczegółowo, w sposób interesujący opowiedziała studentom o tym wydarzeniu. Natomiast studenci z I i II roku recytowali fragmenty niektórych utworów, poświęconych tej tematyce.

Należy zaznaczyć, że to nie jest pierwsze spotkanie takiego rodzaju. W przyszłości również planuje się organizować nie tylko takie ciekawe wykłady z historii, ale i wycieczki do miejsc historycznych w Łatgalii, a także na Litwie i w Polsce.

A oto co powiedziała o tym spotkaniu jedna ze studentek II roku - I. Bydzane: "Spotkanie, które tu się odbyło było poświęcone powstaniu listopadowemu. Pani Halina Szakiel opowiadała o tych wydarzeniach w taki sposób, że miało się wrażenie, iż ona sama wszystko to przeżyła. Nasi studenci też nie zawiedli, ponieważ naprawdę świetle recytowali wiersze, poświęcone, powstaniu listopadowemu".

Opracował W. P.

Nasz Czas 49 (589)