"Nasza Polonia" nr 139
ESTONIA

Co nowego przyniesie rok 2003

Zmiany podatkowe

Od dnia 1 stycznia 2003 r. będzie zlikwidowany podatek akcyzowy na środki transportu i samochody ciężarowe, a wprowadzony podatek na środki transportu.

W 2003 roku stawka akcyzy na wyroby tytoniowe wzrośnie średnio o 24%, przy czym, jak się zakłada, będzie ona wzrastać corocznie na zbliżonym poziomie.

W 2003 r. ulegną zmianie także stawka VAT na usługi turystyczne nierezydentów, która wynosić będzie 18% zamiast obowiązującej obecnie stawki 0%.

Pozwolenia na pobyt w Estonii dla obywateli Unii

Parlament Estonii jednogłośnie przyjął ustawę, która określa, że po przystąpieniu Estonii do UE obywatele Unii będą mogli przebywać na terenie Estonii bez pozwolenia na pobyt w ciągu trzech miesięcy.

Obywatelowi kraju - członka Unii Europejskiej nie będzie potrzebne pozwolenie na pobyt w przypadku, gdy pracuje on w innym kraju UE, mieszkając w Estonii, wykonując prace jednorazowe lub co najmniej raz w tygodniu wyjeżdżając z Estonii do miejsca stałej pracy.

Obywatel Unii nie będzie musiał ubiegać się o pozwolenie na pobyt w Estonii w ciągu pół roku, jeżeli przebywa on w Estonii w celu znalezienia pracy i jest zarejestrowany jako poszukujący pracy.

W pozostałych przypadkach obywatel kraju - członka Unii Europejskiej musi ubiegać się o pozwolenie na pobyt w Estonii.

Obywatel UE, który otrzymał pozwolenie na pobyt, może przebywać w Estonii ze swoją rodziną, członkowie której mają obywatelstwo dowolnego innego kraju UE.

***

Informacje z serwisu Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Tallinie

Nasz Czas 49 (589)