Do Marszałka w Lipniszkach

Małe miasteczko w rejonie iwjewskim Lipniszki, ma piękną pamiątkę historyczną, związaną z postacią Marszałka Piłsudskiego. Pamiątką tą jest mały kilkupokojowy drewniany domek o ścianach nadgryzionych już znacznie zębem czasu. W roku 1894 w tym domku Marszałek Józef Piłsudski, ukrywając się przed władzami rosyjskimi, redagował i wydawał pierwsze numery "Robotnika".

Domek ten stoi w pobliżu rynku w uliczce, której perspektywę zamyka kościół w stylu neogotyckim. Przed wojną mieszkańcy Lipniszek, wśród których żyła jeszcze pamięć o studencie - redaktorze, ufundowali tablicę z napisem: "W domu tym w roku 1894 Józef Piłsudski redagował i drukował pierwsze numery "Robotnika". Właściciel tego domu p. Zwierko, pamiętał studenta, który w mieszkaniu aptekarza na szapirografie odbijał pismo i gdzieś je wysyłał.

Nasz Czas 49 (589)