Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 49 (589)