Bronisława Kondratowicz

Kurs plastyki, muzyki i
choreografii w Lublinie

W końcu listopada 18-osobowa grupa nauczycieli z całej Wileńszczyzny wróciła z Lublina, gdzie uczestniczyła w kursie plastyki, muzyki i choreografii.

Organizatorami kursu były Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie (dyrektor pani Joanna Wójtowicz) i Macierz Szkolna w Wilnie.

Kierownikiem i opiekunem grupy był p. Jacek Szpunar. Zajęcia prowadzili prof. A. Jaworska, dr A. Weiner, J. i B. Lipińscy, J. Litko, A. Namiota, G. Tereszkiewicz i inni.

W czasie wolnym od zajęć zwiedziliśmy miasto, pałac Zamojskich w Kozłówce, wystawę poświęconą pamięci kardynała Wyszyńskiego, trafiliśmy na wieczór poezji i muzyki do Filharmonii, na koncert "Najstarsze pieśni Europy". Wieczorem po mszy św. w kościele św. Rodziny odbył się koncert pieśni adwentowej. Dyrygentem chóru OSM jest wilnianka Teresa Krasowska, wykonawcą tenor, ks. Paweł Sobierajski, który w 1996 r. na Litwie występował w kościele św. Ducha i prawdopodobnie znów w maju następnego roku przybędzie do Wilna. 5 grudnia, w dniu urodzin marszałka J. Piłsudskiego, grupa złożyła kwiaty u stóp pomnika.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom i organizatorom kursu, za tak pożytecznie i ciekawie spędzony czas.

Na zdjęciu: grupa słuchaczy kursu koło zamku w Kozłówce

Nasz Czas 49 (589)