W kilku zdaniach

W Grodnie gościł ksiądz kardynał Walter Kaspaer, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan. Wizyta ta była spowodowana zainteresowaniem papieża Jana Pawła II rozwojem Kościoła na Białorusi. W bazylice katedralnej w Grodnie kardynał z Watykanu celebrował mszę św., wraz z księżami biskupiami, a także z nuncjuszem apostolskim w Mińsku - księdzem arcybiskupem Iwanem Jurkowiczem, przy udziale Sergiusza Gajka, administratora apostolskiego greko-katolików.

Wybitny białoruski pisarz Wasyl Bykow, który zdobył sławę pisząc patriotyczne powieści w duchu socjalistycznego realizmu i oddania sowieckiej ojczyźnie, otrzymał obywatelstwo Czeskiej Republiki. Pisarz od kilku lat już nie mieszka na Białorusi, był w Niemczech, Finlandii. Wygnańcem został ,kiedy zaczął wypowiadać się przeciwko prezydentowi A. Łukaszence.

W Domu Polskim w Lidzie każdy tydzień odbywają się imprezy kulturalno-oświatowe, które są popularne wśród mieszkańców miasta. W przededniu 124 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza odbył się wieczór literacki. Uczniowie Społecznej Szkoły Polskiej recytowali wiersze, ballady i bajki Wieszcza.

Z okazji Świąt Bożonarodzeniowych i Nowego Roku w grodzieńskiej galerii "U Mistrza" rozpoczęła się specjalna akcja. Dyrekcja galerii postanowiła zamiast wystawy zorganizować sprzedaż najlepszych prac artystów Grodzieńszczyny, którzy w tym roku wystawiali swe prace malarskie i rzeźbiarskie w galerii. Szczególnym popytem cieszą się prace takich dojrzałych mistrzów grodzieńskich, jak Sergiusz Gryniewicz, Helena i Mikołaj Kuźniecowie, Jurij Jakowienko, Gienadiusz Łakoba, Aleksander Siliwanowicz. Nadchodzący rok będzie pod znakiem Kozy, dlatego w galerii można nabyć różnorodne figurki tego zwierzęcia.

Nasz Czas 49 (589)