3 stycznia - mija 83. rocznica wyzwolenia
Daugavpilsu od bolszewików

W przeddzień nowego 1920 roku w Rydze, między polskim a łotewskim dowództwem, została podpisana umowa o wspólnych działaniach wojennych. Obie strony zawarły sojusz wojskowy przeciwko Armii Czerwonej, która ciągle jeszcze od lata władała Łatgalią - była to zresztą ostatnia niewyzwolona część Łotwy. W czasie operacji planowano zająć Dźwinek (Daugavpils) oraz umocnić się na linii Krasława - Wyszki - Dubna. Ogólna liczebność sił wojskowych wynosiła - 40 tys. żołnierzy, z czego 30 tys. stanowili Polacy, a 10 tys. Łotysze. Dowodził tymi połączonymi siłami polski generał Edward Rydz - Śmigły. 3 stycznia 1920 r. Daugavpils był wyzwolony od bolszewików. Nieco później była wyzwolona i cała Łatgalia . Natomiast 16 stycznia w Rydze było zawarte dodatkowe porozumienie między Łotwą a Polską, które zostało potwierdzone podczas spotkania J. Piłsudskiego z generałem Armii Łotewskiej J. Balodisem w Daugavpilsie 26 stycznia 1920 r. W czasie kampanii łatgalskiej w latach 1919 - 1920, w walce o niepodległości Łotwy, śmierć poniosło ok. 500 Polaków. Większość z nich na zawsze spoczęła w ziemi łotewskiej. Zawdzięczając pomocy Rady Ochrony Walk Pamięci i Męczeństwa w wielu miejscach Łatgalii zostały ustawione krzyże - pomniki upamiętniające bohaterskie czyny polskich żołnierzy w walce o wolność naszą i waszą.

Na zdjęciu: Cmentarz katolicki w Daugavpilsie

Nasz Czas 49 (589)