Honorata Szocik

Polskie słowo w eterze

Audycja polska w Radiu Litewskim

W maju bieżącego roku Niezależne Radio Litewskie obchodziło 75. rocznicę swego istnienia. Działa tu również Polska Redakcja. Pierwszą jej kierowniczką była Eliszewa Kancedikienë. Najpierw redakcja mieściła się przy alei Gedymina. W pierwszych latach istnienia audycji polskiej zachodziło dużo zmian, a mianowicie zmiana pracowników, dziennikarzy i spikerów. W radiu pracowało wówczas wielu znanych ludzi, a byli nimi poetka wileńska Matylda Stempkowska, późniejszy aktor i reżyser teatru Jerzy Zajączkowski, Mirosław Zembrzycki, Stanisław Jakutis. Dzisiejsza ekipa mile wspomina również Romualda Mieczkowskiego, Władysława Strumiłło, Wojciecha Piotrowicza, Barbarę Mintautienë, Jadwigę Bielską, która w latach 60. była przez kilka lat redaktorem audycji polskich Radia Litewskiego.

Obecnie funkcje redaktora Redakcji Polskiej pełni Regina Pakalnienë. Do ekipy należą i program polski tworzą również Stanisław Michalkiewicz, Renata Dunajewska, Mirosław Czerniawski, Nijola Masłowska. Reportaże z sejmu prowadzi Jadwiga Bielawska, z Trok i rejonu trockiego Antoni Pawłowicz. Radio współpracuje z komisariatem policji, skąd o ważniejszych wydarzeniach informuje Leokadia Drozd.

Jak powiedziała p. Regina Pakalnienë audycja ta jest adresowana do wszystkich Polaków na Wileńszczyźnie i ma kierunek społeczno - kulturalny. Redakcja Polska należy do Działu Mniejszości Narodowych, którego kierowniczką jest Nina Mackiewicz. Do tego Działu, oprócz Polaków należą, i w swoich językach ojczystych przemawiają Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Tatarzy, Żydzi.

Na antenę półgodzinny program wychodzi codziennie. W programach omawiane są problemy Polaków Wileńszczyzny. Są nadawane reportaże ze szkół i z przeróżnych imprez kulturalnych. Każdą niedzielę już od 10 lat w polskiej audycji homilię wygłasza ks. Wojciech Górlicki, a także swoimi gawędami bawi słuchaczy Wincuk, czyli Dominik Kuziniewicz. Poza tym zawsze są ciekawe rozmowy z gośćmi programów.

Wszyscy, którzy tworzą ten program to ludzie energiczni i twórczy, starają się, by program spełniał oczekiwania słuchaczy, aby każdy znalazł coś dla siebie. Poza tym radio powinno być operatywne, szybsze niż prasa i pierwsze informować swoich słuchaczy o aktualnych wydarzeniach.

Niestety program polski musiał pokonać niektóre trudności. Otóż w roku 1999 audycje polskie zostały przeniesione ze średnich fal na ultrakrótkie, które odbierały nie wszystkie odbiorniki. Z tego powodu słuchacze dzwonili do radia, skarżyli się, ponieważ nie wiedzieli na jakich falach szukać audycji polskiej. Na tym ucierpiała nie tylko audycja polska, ale też i programy innych mniejszości narodowych. Jednak pracownicy radia niewiele mogli tu pomóc. Wszystko zależało nie od nich, była to decyzja wypływająca z pobudek finansowych. Audycja jednak wróciła na swoje fale i nadal funkcjonuje. Dziś możemy słuchać audycji w jęz. polskim w drugim programie Radia Litewskiego.

Ostatnio pracę ekipy znacznie ułatwiły komputery. Dziennikarze do swojej dyspozycji mają samochód, mogą więc wszędzie łatwo dojechać i przygotować reportaże z dalej położonych miejscowości.

Radio współpracuje z Polską, zostały nawiązane kontakty z Rozgłośnią Białostocką. Reporterzy Wileńskiego Radia odbyli staże w szkole dziennikarskiej w Tarnowie. Radio współpracuje również z polską prasą na Wileńszczyźnie i polskimi placówkami dyplomatycznymi.

A każdy, kogo ciekawi historia niezależnego Radia Litewskiego, może sięgnąć po książkę autorstwa Stasysa Stikelisa "Eterio šviesa" ("Światło anteny"), która została wydana w styczniu bieżącego roku z okazji 75. rocznicy powstania niezależnego Radia Litewskiego.

Adres Radia - ul. Konarskiego 49, Wilno. Program polski. Tel. 2 36 30 73

Fot. Waldemar Dowejko

Na zdjęciu: Regina Pakalnienë i Stanisław Michalkiewicz

Nasz Czas 48 (588)