"Nasza Polonia" nr 138
ESTONIA

Pozdrowienie

Wszystkim naszym
Czytelnikom i Współpracownikom wielu Łask Bożych,
zdrowia i spokoju na te Święta Narodzenia Pańskiego
życzy

Redakcja


Nasz Czas 48 (588)