"Nasza Polonia" nr 138
ESTONIA

Więcej unijnych pieniędzy dla Litwy,
Łotwy i Estonii

Interfax

Podczas szczytu Unii Europejskiej w Kopenhadze, na którym zapadła decyzja o rozszerzeniu Unii, państwa bałtyckie uzyskały dodatkowe środki z unijnego budżetu na lata 2004-2006: Litwa - 12,6 mln euro, Łotwa - 6,8 mln, a Estonia - ok. 5,8 mln. Ponadto Wilno otrzymało 285 mln euro (zamiast 210 mln) na zamknięcie elektrowni w Ignalinie oraz 10 mln euro w 2003 r. i ok. 40 mln - w latach 2004-2006 na zorganizowanie tranzytu Rosjan z Kaliningradu.

Nasz Czas 48 (588)