Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 48 (588)