Vilma ASUNAITË

W Brytanii - większe możliwości legalnej
pracy dla Litwinów

Rząd Wielkiej Brytanii zmienia ustawy emigracyjne, zgodnie z którymi Litwini będą mieli większe możliwości legalnej pracy w tym kraju.

Uprawomocniona przed tygodniem ustawa o narodowości, imigracji i azylu politycznym przewiduje popieranie legalnej migracji poprzez udzielanie dwukrotnie większej liczby zezwoleń na pracę oraz rozszerzanie schematów, zgodnie z którymi więcej Litwinów będzie mogło wykonywać pracę sezonową lub nie wymagającą kwalifikacji.

"Znacznie wzrosną możliwości legalnej pracy osobom nie mającym wysokich kwalifikacji" - powiedział "Respublice" Aurimas Taurantas, ambasador w Zjednoczonym Królestwie.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opracowało nowe schematy dla tych, którzy chcą się zatrudnić w dziedzinie hotelarstwa, dostaw oraz przygotowania żywności. Brytania przyjmie również 21 tys. osób do zbierania, sortowania i pakowania kwiatów, owoców i ziemniaków.

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas schematami, do pracy w W. Brytanii mogli jechać wyłącznie specjaliści o wysokich kwalifikacjach lub stażyści. M. in., zamierza się również ułatwić ich przyjazd do kraju, jak też doskonalić obowiązujące dotychczas przepisy.

W W. Brytanii pracodawcy mogą również otrzymać dla osobnego człowieka specjalne zezwolenie na pracę, ale muszą udowodnić, że obcokrajowiec nie może być zastąpiony przez obywatela brytyjskiego.

("Respublika" z 16 11 2002 r.)

Nasz Czas 48 (588)