Prof. Alina T. Midro

Kolejna Wilnianka obroniła pracę doktorską

Dnia 28 października 2002 r. w Akademii Medycznej w Białymstoku odbyła się publiczna obrona i dyskusja nad rozprawą na stopień doktora nauk medycznych lekarza Natalii Sosnovskaitë pod tytułem"Biochemiczna i kliniczna ocena stanu czynnościowego górnego odcinka dróg moczowych w zaburzeniach statyki narządów płciowych wewnętrznych". Promotorem pracy był dr hab. n. med. Maciej Jóźwik z Kliniki Ginekologii AMB, a recenzentami prof. dr hab. med. Jolanta Małyszko z Kliniki Nefrologii AMB oraz dr hab. n. med. Artur Jakimiuk z Kliniki Ginekologii AM w Lublinie.

Natalia jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego. Egzamin dojrzałości złożyła z wyróżnieniem w Wileńskim Liceum Medycznym w 1989 r. W tymże roku została przyjęta na medycynę. Studia te ukończyła w 1995 r.

Jeszcze jako studentka interesowała się działalnością naukową. W październiku 1995 r. odbyła staż szkoleniowy w Department of Experimental Pharmacology, Loyola University, Evanston/Chicago, Illinois, USA.

Po odbyciu wymaganych staży podyplomowych w stosownych Klinikach Uniwersytetu Wileńskiego od 1997 roku dr Sosnovskaitë przebywała w Instytucie Położnictwa i Chorób Kobiecych AMB jako stypendystka Rządu Polskiego RP, szkoląc się do specjalizacji z położnictwa i ginekologii. Od 1997 roku aktywnie uczestniczyła w zajęciach Chóru Akademii Medycznej w Białymstoku. Jej piękny głos został już dostrzeżony wcześniej. Od lat bowiem występuje w zespole "Wileńszczyzna" prowadzonym przez męża Jana Mincewicza.

Przedstawianie tez pracy doktorskiej i jej obrona jest zwykle dużym przeżyciem. Sądzę, że obecność rodziny z Wilna i przyjaciół nadały tej uroczystości swoisty charakter. Nie zabrakło młodzieży wileńskiej i lekarzy rodem z Wilna. Obecna była też dr Jadwiga Silko, która wcześniej, bo w 1996 r., podjęła podobne wyzwanie i prawdopodobnie jako pierwsza wilnianka tego pokolenia obroniła w Białostockiej Akademii Medycznej pracę doktorską. Pisała ją pod opieką prof. dr hab. Stanisława Chodynickiego z Kliniki Otolaryngologii AMB.Wszystko to cieszy i mam nadzieję, że w najbliższych latach nie zabraknie wileńskiej młodzieży wśród naszych doktorantów. Pani dr Natalii Sosnovskaitë i jej promotorowi składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Fot. Iwona Chomczyk

Na zdjęciu: dr Natalia Sosnovskaitë

Nasz Czas 47 (587)