"Nasza Polonia" nr 137
ESTONIA

W Senacie RP o prasie polskiej
na Wschodzie

fragmenty z 24. posiedzenia Komisji
Emigracji i Polaków za Granicą

Senator Janina Sagatowska:

Muszę powiedzieć, że jestem stałym czytelnikiem prasy polonijnej. Otrzymuję ją z całego świata. Czytałam kiedyś "Naszą Gazetę", którą wydawał Związek, teraz z kolei wychodzi "Nasz Czas" i ten "Nasz Czas", wydawany właśnie przez Maciejkiańca i przez innych, nie tylko obejmuje już Litwę /.../ . To, co dajemy na Związek, to jest jedna sprawa. I niech będą te pieniądze. Ale inną sprawą jest to, co dajemy na wolną prasę, o którą powinniśmy walczyć, żeby pozostała wolną, niezależną od takich czy innych wpływów i od takiego czy innego prezesa.

Senator Olga Krzyżanowska:

To jest bardzo trudny problem, komu w przypadku zwalczających się między sobą grup Polaków czy gazet przyznać rację. Przecież nie możemy poprzez pieniądze być cenzorami tych ludzi.

Senator Andrzej Anulewicz:

/.../ byłoby źle, gdybyśmy wstrzymali finansowanie prasy. Byłaby to ogromna szkoda dla dorobku, który tam osiągnięto, i tych pożytecznych inicjatyw, które tam funkcjonują.

Wiesław Turzański:

/.../ może przedstawić opinię dziennikarzy, którzy oceniali ostatnio prasę polską na Litwie? Oni wychodzą z założenia, że akurat "Nasz Czas" jest na dzień dzisiejszy najlepszą gazetą. I nawet, jak dobrze pamiętam, uzyskała podczas wizyty marszałka Senatu w Wilnie jego uznanie.

Nasz Czas 47 (587)