Tydzień w skrócie na Łotwie

Co trzeci mieszkaniec Łotwy chciałby mieszkać na Zachodzie

Jak świadczą przeprowadzone jeszcze w październiku br. badania opinii publicznej, gdyby istniała możliwość przeniesienia się na Zachód to uczyniłoby to 31,1% respondentów, natomiast 59,5% nie chciałoby skorzystać z tej okazji.

Najchętniej wyjechaliby z Republiki Łotewskiej na Zachód ludzie młodzi w wieku od 18 do 24 lat - 51,2%, z wyższym wykształceniem - 34,2%, mężczyzn - 36,1%, nie-Łotyszy - 38,5%, bezpaństwowców - 38,8% oraz mieszkańców Rygi - 34,9%.

W ciągu 50 lat ludność Łotwy zmniejszy się o 0,07 mln

W ciągu najbliższych 50 lat liczba mieszkańców Łotwy zmniejszy się o 0,700 tysięcy i wyniesie w 2050 roku - zaledwie 1 mln 700 tys. W 2001 r. w RŁ mieszkało ok. 2 mln 400 tys. mieszkańców. Takie dane zostały otrzymane w przedstawicielstwie ONZ na Łotwie. Zaznacza się również, że w 2005 r. w Republice Łotewskiej będzie najniższy wśród krajów północnych wskaźnik liczby urodzeń.

Na Łotwie także rejestruje się dość wysoki poziom umieralności dzieci w grupie wiekowej do 5 lat (w ciągu roku na 1000 dzieci) umiera 19 dziewczynek i 15 chłopców.

Łotwa, po Rumunii i Bułgarii, zajmuje 3 miejsce w Europie pod względem umieralności dzieci.

70% niepełnosprawnych na Łotwie nie może znaleźć pracy

około 70% osób niepełnosprawnych nie może znaleźć jakiejkolwiek pracy. Nawet ci niepełnosprawni, którzy są zatrudnieni otrzymują bardzo małe wynagrodzenie.

Aby sytuacja uległa zmianie, należy przede wszystkim zmienić stosunek społeczeństwa do tych osób, a także wprowadzić ulgi podatkowe dla pracodawców, którzy zatrudniają niepełnosprawnych.

Nasz Czas 47 (587)