Tydzień w skrócie

Emerytury

Rząd RL w trybie nadzwyczajnym zatwierdził projekt poprawek do Ustawy o Państwowym Ubezpieczeniu Socjalnym i projekt budżetu Funduszu Ubezpieczeń "Sodra". Poprawki te przyjęto uwzględniając decyzję Sądu Konstytucyjnego, pozwalającą w pełnym zakresie wypłacać emerytury pracującym emerytom. Aby zrealizować decyzję sądu w przyszłym roku "Sodra" dodatkowo będzie potrzebowała 76,5 mln Lt.

Oskarżenie

Partie rządzącej koalicji - socjaldemokraci i socjalliberałowie domówili się o rozpoczęciu procesu pozbawienia mandatu poselskiego posła na Sejm RL z ramienia Związku Liberałów R. Siedlickasa. R. Siedlickasowi zarzuca się posiadanie podwójnego obywatelstwa - Litwy i USA.

Popularność

Obecny prezydent Litwy V. Adamkus nadal pozostaje najpopularniejszym kandydatem w tegorocznych wyborach prezydenckich. Według najnowszych sondaży opinii społecznej na V. Adamkusa zamierza głosować 34 proc wyborców, na przewodniczącego Sejmu RL A. Paulauskasa - 10, na byłego premiera R. Paksasa - 8,5, na showmana V. Serënasa - 6,2 proc.

Nasz Czas 47 (587)