Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 47 (587)