"Nasza Polonia" nr 137
ESTONIA

Premier Siim Kallas
o miejscu
Estonii w Europie

"Chcemy wreszcie być częścią Zachodu. Tyle już słyszałem o byciu mostem, oknem, czy drzwiami na Wschód... Nie chcemy być niczym takim. Oczywiście chcemy mieć dobre stosunki z sąsiadami. Ale to wszystko."

Nasz Czas 47 (587)