Nijola Szczerbo

Centralna Biblioteka Uniwersytetu
Wileńskiego

Wśród wielu wyższych uczelni Litwy jest jeden uniwersytet, który już ponad 420 lat jest znany nie tylko w krajach Europy, ale i na całym świecie. Tą uczelnią jest Uniwersytet Wileński. Żaden uniwersytet na Litwie, nie jest tak bezpośrednio związany z historią państwa litewskiego. Niemała cząstka tej historii zachowana jest w starych księgach, które przechowywane są w wielu salach Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego.

Z usług Biblioteki Uniwersyteckiej korzysta ponad 19 tysięcy czytelników. Nie wszyscy czytelnicy oczywiście są studentami Uniwersytetu Wileńskiego.

Aby odnaleźć potrzebną literaturę należy korzystać z katalogów. Od 1993 roku jest założony katalog komputerowy. Był to pierwszy takiego typu katalog w krajach bałtyckich. Wejść do katalogu można pod afdresem:www/mb.vu.lt/catalogues/liet/index.htm.

W jednej z sal znajduje się czytelnia internetowa, w której potrzebna informacja jest odnajdywana w katalogach innych bibliotek nie tylko w Litwie, ale i za granicą. W czytelni są organizowane wystawy nowych książek lub wystawy związane z historią i życiem całego Uniwersytetu.

Miłośnicy przeszłości mają możność przenieść się w dawne czasy , wystarczy zajrzeć do pięknej Sali Smuglewicza, gdzie przechowują się starodruki i rękopisy .

A ci, którzy ciekawią się historią najstarszej uczelni na Litwie mogą skorzystać z dysku " Zbiory historyczne Uniwersytetu Wileńskiego" (wydany na początku 1998 roku) , na którym jest zapisana cała historia Uniwersytetu Wileńskiego. Nabyć go można w Uniwersyteckiej księgarni "Littera".

Stara i bogata biblioteka dziś potrzebuje remontu i wsparcia. Biblioteka ma projekt nowego budynku, jednak na rozpoczęcie budowy nie ma odpowiednich funduszy. Z tego powodu w 1998 roku zostało założone konto bankowe, na które są zbierane datki na nową bibliotekę. Numer konta: Vilniaus Bankas, Vilniaus filialas, Nr.1704515. Ofiarować każdą sumę pieniędzy można nie tylko w Centralnej Bibliotece, ale i w bibliotekach każdego fakultetu. Otóż już kilka lat trwa akcja " Ofiaruj i wpisz się do historii". Imię i nazwisko każdego ofiarodawcy będzie ogłoszone i zapisane w historii Biblioteki .

Adres CBUW: Universiteto g.3, Wilno, tel. 2 687145

Nasz Czas 47 (587)