W kilku wierszach

Według danych Międzynarodowego Komitetu Statystycznego, w ciągu 8 miesięcy br. ujemne saldo handlu zagranicznego Białorusi wyniosło 293,7 mln USD. Opłaty komunalne na Białorusi w tym roku rosną szybciej niż w innych krajach WNP. Opłaty za prąd wzrosły o 56,3%, dla przykładu w Rosji tylko o 32,6%, a w Tadżykistanie w ogóle się nie zmieniły. Wśród państw WNP, Białoruś zajmuje pierwsze miejsce w rankingu dotyczącym wzrostu cen artykułów spożywczych, które wzrosły o 24,4%. A jeszcze kilka lat temu ceny na Białorusi były stabilne.

Na posiedzeniu Kolegium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RB minister Władimir Naumow oświadczył, do niedawna stanowiącą tajemnicę państwową, liczbę ukaranych pracowników resortu. W tym roku do odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej pociągnięto ponad 6200 pracowników milicji. Z nich 118 milicjantów otrzymało wyroki pozbawienia wolności, ponad tysiąc osób zostało zwolnionych z pracy, ponad 6 tysięcy otrzymało różne kary dyscyplinarne. Ponad 80% wszystkich przestępstw wykryła służba bezpieczeństwa MSW.

Podczas spotkania ze studentami Białoruskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Mińsku prezydent Aleksander Łukaszenko zapowiedział, że ma on zamiar spotykać się ze studencką młodzieżą we wszystkich uczelniach Białorusi i wygłaszać referaty o współczesnym stanie gospodarki, wewnętrznej i zewnętrznej polityce państwa. Odpowiadając na pytanie jednego ze studentów, powiedział, że ma zamiar startować po raz trzeci w wyborach prezydenckich.

Na Białorusi obecnie działa ponad 500 firm turystycznych, podczas gdy w Polsce dla przykładu jest ich tylko 20. O tym powiedział nowy prezes Federacji Związków Zawodowych Białorusi Leonid Kozik. Jego zdaniem w kraju ma funkcjonować tylko jeden operator turystyczny, tzw. Biuro Turystyczne Związków Zawodowych, tak jak to było za czasów władzy komunistycznej. Z tą propozycją pan Kozik chce zwrócić się do rządu, a jeżeli trzeba będzie to i do samego prezydenta, który skierował go do pracy w Federacji Związków Zawodowych.

Na Grodzieńszczyźnie zaczynają zamykać izby wytrzeźwień, które już od kilku lat są nierentowne i tylko pochłaniają budżetowe pieniądze. Pierwsze zamknęły te izby władze Nowogródka i Szczuczyna, wkrótce to samo zrobią w Grodnie, Lidzie, Słonimiu, Smorgoniach i Wołkowysku.

W obwodzie grodzieńskim w państwowych i komercyjnych uczelniach wyższych studiuje obecnie ponad 17 tysięcy młodych ludzi. Wyższe wykształcenie może obecnie otrzymać każdy, kto posiada ku temu nie tylko odpowiednią wiedzę, predyspozycje, lecz i ... pieniądze. Niestety z tym jest gorzej. Biedni zdolni młodzi ludzie, których nie przyjęto do uczelni na budżetówkę, niestety dzisiaj studiować i otrzymać wyższe wykształcenie nie mają szans.

W rejonie borysowskim uroczyście obchodzono 190. rocznicę pogromu wojsk francuskich na rzece Berezyna przez armię rosyjską pod dowództwem Michała Kutuzowa, który przed wojną 1812 roku był wileńskim gubernatorem. Obecnie białoruscy i francuscy uczeni i studenci poszukują w okolicach Berezyny zatopionej karety ze złotem i klejnotami, które Napoleon jakoby zdobył w Moskwie.

Nasz Czas 47 (587)