Dalia GUDAVIČIUTË

Okropna statystyka -
niewiarygodne zwierciadło

Gazeta "Lietuvos rytas" przeprowadziła badanie, czy Litwinów naprawdę można określić jako naród samobójców

Wskaźniki samobójstw w krajach Europy na 100 tys. mieszkańców

Litwa około 45
Rosjaok. 40
Białoruśok. 35
Łotwaok. 30
Węgryok. 30
Ukrainaok. 30
Słoweniaok. 30
Estoniaok. 25
Finlandiaok. 20
Austriaok. 20
Szwajcariaok. 20
Francjaok. 15
Bułgariaok. 15
Polska ok. 15
Czechyok. 15
Daniaok. 15
Norwegiaok. 15
Szwecjaok. 15
Niemcyok. 15
Holandiaok. 10
W. Brytaniaok. 10
Hiszpaniaok. 10
Włochyok. 10
Portugaliaok. 5
Grecjaok. 5

Dane Światowej Organizacji Zdrowia dowodzą, że Litwa przoduje pod względem liczby samobójców na 100 tys. mieszkańców.

Popularne w światowych mediach określanie Litwinów jako narodu samobójców może być bezpodstawne, twierdzą naukowcy analizujący statystykę samobójstw.

Chociaż w opublikowanym ostatnio raporcie Światowej Organizacji Zdrowia Litwę już od 9 lat z rzędu wymienia się jako kraj przodujący na świecie pod względem liczby samobójstw na 100 tys. mieszkańców, jednak dopiero teraz coraz głośniej mówi się o dotychczas niespotykanym zjawisku.

("Lietuvos rytas" z 19 10 2002 r.)

Nasz Czas 46 (585)