Serce Ferdynanda Ruszczyca
spoczywa jednak w Bohdanowie

W związku z otwarciem w Wilnie wystawy, poświęconej dorobkowi Ferdynanda Ruszczyca zamieściliśmy informację, która była wynikiem rozmów i analizy publikacji, iż Jego serce jest pochowane w kościele św. Bartłomieja na Zarzeczu. Poniższy list wnuka malarza Ferdynanda B. Ruszczyca ostatecznie wyjaśnia sprawę.

"(...) W swoim liście zapytuje Pan o miejsce, w którym zostało pochowane serce Ferdynanda Ruszczyca. Nie jest to jednak kościół św. Bartłomieja na Zarzeczu w Wilnie. Jak wspomina mój ojciec Edward, w przededniu pogrzebu Ferdynanda Ruszczyca, zmarłego 30 października 1936 roku w Bohdanowie, żona artysty, a moja babka Regina Ruszczycowa natrafiła na kartkę pisaną niegdyś przez męża, w której znalazły się między innymi słowa: "Gdy będę musiał Was pożegnać, proszę byście mnie ułożyli w tę kochaną ziemię naszą bohdanowską u stóp najdroższych rodziców. A że nie chciałbym rozstać się z umiłowanym moim Wilnem, niech mi wolno będzie cząstką w nim przebywać; ukryjcie w jednym z jego zakątków u św. Bartłomieja na Zarzeczu jako wotum serce moje... ". Na naradzie rodzinnej, w której udział brał również mój ojciec Edward postanowiono, ze względu na istniejące możliwości i warunki, zrezygnować z pochowania serca Ferdynanda Ruszczyca w kościele św. Bartłomieja na Zarzeczu.

Pogrzeb Ferdynanda Ruszczyca odbył się 3 listopada 1936 roku na cmentarzu rodzinnym w Bohdanowie. Cmentarz ów, jak również grób Ferdynanda Ruszczyca i jego żony Reginy, zachował się do dnia dzisiejszego i jest otoczony opieką.

Opis pogrzebu podany jest w "Posłowiu" do II części "Dziennika" Ferdynand Ruszczyc - "W Wilnie", wydanego w Warszawie w 1996 roku.

Ferdynand B. Ruszczyc
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie

4 listopada 2002 roku

Nasz Czas 46 (585)