Tydzień w skrócie na Łotwie

Książka o prezydencie

Łotewskie wydawnictwo "Jumava" wydało przetłumaczoną na język rosyjski książkę autorstwa Ausmy Cymdini "Vaira Vike-Freiberga - prezydent Łotwy". Na język rosyjski przetłumaczył ją pisarz Roald Dobrovenski. W języku łotewskim książka ukazała się jeszcze w lutym 2001 r. Wydanie zawiera mnóstwo kolorowych ilustracji, opowiada się w niej o historii rodziny pani prezydent, jej losach na Łotwie, w Niemczech, Maroko, Kanadzie i znowu - w Republice Łotewskiej.

W Rydze Rosjan więcej niż Łotyszy

W Rydze obecnie zamieszkuje 747 157 mieszkańców, w tym 309 992 stanowią Łotysze, a 324 610 - Rosjanie. Taką informację przedstawił Centralny Urząd Statystyczny RŁ. Natomiast procentowo obecnie Rygę zamieszkuje 43,5% Rosjan, 41,5% Łotyszy, 4,6% Białorusinów, 4,1% - Ukraińców, 2,1% - Polaków, 1% - Żydów, 0,8% - Litwinów, 0,1% - Estończyków oraz 2,1% stanowią przedstawiciele innych narodowości.

Natomiast w 1935 r. 63% mieszkańców Rygi stanowili Łotysze, 11,3% Żydzi oraz 7,4% Rosjanie. Ale już w 1989 r. Rosjan było 47,3% zaś Łotyszy tylko 36,5%.

Nasz Czas 46 (585)