Listy kandydatów na radnych w
wyborach samorządowych, z ramienia
Polskiej Partii Ludowej

m. Wilno

1. Antonina Połtawiec, 1952 r.ur., wykształcenie wyższe, przedsiębiorca, przewodnicząca PPL;

2. Zygfryd Raczkowski, 1948 r.ur., wykształcenie wyższe, przedsiębiorca;

3. Janina Sławińska, 1949 r. ur., wykształcenie średnie; przedsiębiorca;

4. Irena Karło, 1966 r. ur., wykształcenie wyższe; przedsiębiorca;

5. Anna Balkienë, 1947 r. ur., wykształcenie wyższe, nauczycielka;

6. Jelena Gruszewskaja, 1979 r. ur., studentka, działaczka białoruskiego ruchu społecznego;

7. Czesław Pawiłowicz, 1949 r. ur., wykształcenie wyższe, przedsiębiorca;

8. Augustinas Jagusinskas, 1979 r. ur., wykształcenie wyższe, ekonomista;

9. Jarosław Tatol, 1981 r. ur., student;

10. Jurij Gil, 1942 r. ur., wykształcenie wyższe, przewodniczący Towarzystwa Języka Białoruskiego im. Skoryny Ziemi Wileńskiej;

11. Eugenia Andruszkiewicz, 1945 r. ur., wykształcenie wyższe, ekonomista;

12. Władimir Charitonow, 1946 r. ur., wykształcenie wyższe, działacz rosyjskich środowisk kulturalnych.

Rejon wileński

1. Edward Tomaszewicz, 1952 r. ur., wykształcenie wyższe, rolnik, przedsiębiorca, wiceprzewodniczący PPL;

2. Ryszard Maciejkianiec, 1947 r. ur., wykształcenie wyższe, redaktor, wiceprzewodniczący PPL;

3. Andrzej Subatowicz, 1963 r. ur., wykształcenie średnie - specjalne, rolnik;

4. Mirosław Niewierowicz, 1962 r. ur. wykształcenie wyższe; rolnik, przedsiębiorca;

5. Piotr Swatkowski, 1959 r. ur., wykształcenie średnie - specjalne, mechanik;

6. Danuta Drozd, 1964 r. ur., wykształcenie wyższe, nauczycielka;

7. Edward Szymczyk, 1949 r. ur., wykształcenie średnie - specjalne, przedsiębiorca;

8. Greta Fedorczenko, 1937 r. ur., wykształcenie wyższe, emerytowana nauczycielka;

9. Robert Szymanski, 1969 r. ur., wykształcenie średnie - specjalne; robotnik;

10. Lilija Maksimowicz, 1976 r. ur. wykształcenie wyższe, ekonomista.

Rejon solecznicki

1. Piotr Mejłun, 1957 r. ur., wykształcenie wyższe, nauczyciel;

2. Anatolij Timofiejew, 1950 r. ur., wykształcenie wyższe, inżynier - ekonomista;

3. Jan Adamowicz, 1951 r. ur., wykształcenie średnie - specjalne, rolnik;

4. Anna Lewszanowa, 1955 r. ur., wykształcenie wyższe, ekonomista.

5. Teresa Borysowa, 1966 r. ur., wykształcenie wyższe, nauczycielka;

6. Wanda Liubina, 1938 r. ur., wykształcenie średnie, emerytka;

7. Anatolij Lebiediew, 1936 r. ur., wykształcenie średnie, emeryta;

8. Romas Czenis, 1955 r. ur., wykształcenie średnie - specjalne, ekonomista;

9. Diana Jusza, 1982 r. ur., studentka;

10. Anastasija Kargina, 1981 r. ur., studentka;

11. Nadieżda Szewiakowa, 1949 r. ur., wykształcenie średnie - specjalne, technik;

12. Nikołaj Riskow, 1924 r. ur., wykształcenie wyższe, emeryta;

13. Michaił Szczerbakow 1914 r. ur., wykształcenieśrednie, emeryta.

Nasz Czas 46 (585)