Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 46 (585)