Vilte PREIKŠAITË

Nowe kierunkowe i numery

Zgodnie z harmonogramem, który zatwierdziła Służba Regulacji Łączności przy rządzie Republiki Litewskiej, S.A. "Lietuvos telekomas" w styczniu, lutym, lipcu i sierpniu wprowadziła nowe kierunkowe łączności międzymiastowej i zamieniła sześciocyfrowe numery abonentów wileńskich na siedmiocyfrowe.

S.A. "Lietuvos telekomas" przypomina, że od 4 listopada 2002 r. zadzwonić do rejonów i miast Litwy można tylko po wykręceniu nowego kierunkowego łączności międzymiastowej. Odtąd abonenci wileńscy powinni telefonować wyłącznie według nowych siedmiocyfrowych numerów telefonicznych.

Do 31 grudnia 2002 r. klientowi, który wykręci stary kierunkowy (numer), zmieniony w lipcu i sierpniu br., automatycznie i bezpłatnie podaje się nowy kierunkowy (numer).

Zgodnie z zatwierdzonym przez Służbę Regulacji Łączności harmonogramem, od 1 stycznia 2003 r. w sieci S.A. "Lietuvos telekomas" zamiast obecnego międzynarodowego prefiksu 810 zostanie wprowadzony nowy międzynarodowy prefiks 00. Zastosowanie tego prefiksu jeszcze bardziej zbliży Litwę do standardów Unii Europejskiej, ponieważ w wielu krajach Unii właśnie obowiązuje taki prefiks.

Po 1 stycznia 2003 r. przez pewien okres z Litwy za granicę będzie można telefonować również sposobem i starym, i nowym. Potem klientowi, który wykręci stary prefiks automatycznie się wyjaśni, jak ma dzwonić do innych krajów.

("Respublika" z 2 11 2002 r.)

Nasz Czas 46 (585)