Powstało Stowarzyszenie Polaków
w Kiejdanach "Pochodnia"

26 listopada br. na spotkaniu Polaków z Kiejdan i okolic została powołana niezależna polska organizacja społeczna pod nazwą Stowarzyszenie Polaków w Kiejdanach "Pochodnia", która ma za cel krzewienie polskiej kultury i słowa oraz pielęgnowanie bogatych tradycji tego regionu. Na przewodniczącą Stowarzyszenia została wybrana Emilia Kiđonienë, na zastępcę - Stanisława Sadauskienë. W skład zarządu zostały wybrane również Franciszka Eugenia Adamkiewicz, Karolina Wanda Pupkevičienë oraz Eliza Paulauskienë.

Na kolejnym spotkaniu w dniu 2 grudnia br. zebrani podzielili się przemyśleniami odnośnie zamiarów pracy na przyszłość oraz rozpoczęli przygotowywania do uruchomienia działalności polskiej biblioteczki.

Inf. wł.

Nasz Czas 46 (585)