Kandydatkę zobowiązano,
by nie ukrywała przeszłości

Główna Komisja Wyborcza (GKW) zobowiązała parlamentarzystkę Kazimierę Prunskienë, aby podała do wiadomości publicznej, że w przeszłości współpracowała z KGB.

Wczoraj GKW zarejestrowała K. Prunskienë jako kandydata na prezydenta. Zobowiązano ją, aby w swych wizualnych i dźwiękowych materiałach agitacyjnych podawała, że w przeszłości współpracowała z KGB. Postanowiono to zgodnie z ustawą o wyborach prezydenta i decyzją Sądu Najwyższego, potwierdzającą fakt współpracy K. Prunskienë z KGB.

W ankiecie, którą GKW K. Prunskienë doręczyła 3 października, na pytanie, czy współpracowała z tajnymi służbami zagranicznymi odpowiedziała przecząco.

("Respublika" z 16 11 2002 r.)

Nasz Czas 46 (585)