Litwini są większymi eurooptymistami
niż Łotysze i Estończycy

Litwini przychylniej niż Łotysze i Estończycy oceniają przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej (UE). Integrację z UE aprobuje 55 proc. mieszkańców Litwy, 51 proc. - Łotwy i 48 proc. - Estonii.

Do takiego wniosku skłania sondaż, który we wrześniu przeprowadziła spółka badań opinii publicznej i rynku "SIC rinkos tyrimai" wspólnie z największą badawczą firmą europejską "Taylor Nelson Sofres" (TNS).

("Lietuvos rytas" z 19 11 2002 r.)

Nasz Czas 46 (585)