"Nasza Polonia" nr 135
ESTONIA

Współpraca Rosji i Estonii

Interfax, www.rian.ru, gazeta.pl

Walentyna Matwijenko
W Tallinie zakończyło się posiedzenie rosyjsko-estońskiej międzyrządowej komisji ds. współpracy. Jej współprzewodniczący, wicepremier Federacji Rosyjskiej, Walentyna Matwijenko i premier Estonii Siim Kallas podpisali pakiet umów, w tym o unikaniu podwójnego opodatkowania, o wymianie osób skazanych (która umożliwia odbywanie kary we własnym kraju) oraz dokument o wejściu w życie porozumienia (z 1993r.) o gwarancjach socjalnych dla rosyjskich emerytów, mieszkających w Estonii. Pani Matwijenko została przyjęta przez prezydenta, spotkała się także z szefową MSZ, przewodniczącym Sejmu oraz merem Tallina.

Matwijenko chwaliła nowe władze za dokonaną wreszcie rejestrację Cerkwi moskiewskiej i odwołanie decyzji o obowiązkowym przejściu od 2007 r. szkół rosyjskojęzycznych na wykładowy estoński. - Jeśli obecna tendencja w naszych stosunkach zostanie zachowana, to w 2003 r. może zostać podpisana umowa graniczna Estonia - Rosja - obiecała estońskim politykom. Nic jednak nie wspomniała o podwójnych cłach.

Przypomniała, że nie wszystkie problemy zostały rozwiązane, w tym zwłaszcza sprawa obywatelstwa Estonii dla rosyjskojęzycznych mieszkańców. Rosyjskie władze uważają też, że Cerkwi moskiewskiej powinna być przekazana część majątku, będącego dziś całkowicie w posiadaniu Cerkwi konstantynopolitańskiej. Moskwa ma także pretensje do Tallina, że ten sądzi za zbrodnie przeciw ludności byłych partyzantów i funkcjonariuszy KGB.

"Rosja wciąż nie chce z nami rozmawiać jak z partnerem. Wciąż chce nam rozkazywać" - podsumował te zarzuty "Postimees".

Nasz Czas 45 (584)