"Nasza Polonia" nr 135
ESTONIA

Europejski Komitet Zapobiegania Torturom.
W estońskim więzieniu

Pomagamy.pl

Jeszcze 5 lat temu warunki w estońskich więzieniach urągały wszelkim normom. Jednak pod naciskiem organizacji humanitarnych, władze tego kraju doprowadziły do znacznej poprawy sytuacji.

Przedstawiciele Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT) dwukrotnie odwiedzili Estonię w latach 1997 i 1999. Podczas pierwszej wizyty stwierdzono, iż więźniowie przebywają w fatalnych warunkach, są niedożywieni i źle traktowani przez strażników. W czasie kolejnej wizyty odnotowano pewną poprawę sytuacji, choć nadal nie był ona w pełni zadowalająca.

Władze Estonii potraktowały poważnie zastrzeżenia CPT i podjęły odpowiednie kroki, aby usprawnić system więziennictwa, wyszkolić personel i zapewnić więźniom godziwe warunki odbywania kary. W ostatnich dniach ukazał się raport CPT, podsumowujący obie wizyty w Estonii oraz pozytywne zmiany, przeprowadzone przez władze tego kraju.

Nasz Czas 45 (584)