Polska Partia Ludowa w działaniu

14 listopada br. w Solecznikach odbyła się robocza konferencja wyborcza. Prezesem Solecznickiego Oddziału Polskiej Partii Ludowej został wybrany Piotr Miejłun.

* * *

Rada Naczelna Polskiej Partii Ludowej informuje, iż w dniach 15 - 18 listopada br. w okręgowych komisjach wyborczych zarejestrowała trzy listy wyborcze - w Wilnie, w rejonach wileńskim i solecznickim, tym samym umożliwiając mieszkańcom tych samorządów oddanie w wyborach samorządowych w dniu 22 grudnia br. swoich głosów na PPL (Lietuvos lenkř liaudies partija).

* * *

W związku z rozpoczynającą się kampanią wyborczą Polska Partia Ludowa zaprasza do nawiązania kontaktów, współpracy i dyskusji - tel/fax 212-33-88, e-mail lllp@mail.lt

Z wdzięcznością będzie też przyjęte każde finansowe wsparcie na potrzeby kampanii wyborczej poprzez konto - Lietuvos lenkř liaudies partija, ats. sąsk. Nr.10074997874, banko kodas 7300, AB bankas "Hansa LTB" Basanavićiaus KAP.

Nasz Czas 45 (584)