Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 45 (584)