Dziesięciolecie ZPB w Iwieńcu

Dziesięciolecie istnienia oddziałów ZPB uroczyście obchodzili mieszkańcy miasteczka Iwieniec rejonu wołożyńskiego, obwodu mińskiego.

Oddział powstał z inicjatywy grupy mieszkańców Iwieńca i okolicznych wiosek: Feliksa Popławskiego, Ireny i Józefa Kruglińskich, Teresy i Józefa Mińkiewiczów, Kazimierza Kuszela, Jadwigi Achrem, Antoniego Zwierzyńskiego i Jadwigi Mazanik. Obecnie oddział ZPB w Iwieńcu jest największy w obwodzie mińskim; ponad osiem lat aktywnie propaguje tu polską piosenkę i taniec zespół "Kresowianka". Na uroczystości z okazji dziesięciolecia oddziału słowa wdzięczności były wypowiedziane pod adresem pierwszego prezesa Józefa Kruglińskiego, Sabiny i Kazimiezra Lipnickich, Teresy Popławskiej, Albiny Lapo i wielu innych, którzy wnieśli swój wkład w rozwój polskości na ziemi iwienickiej.

Nasz Czas 45 (584)