Odwiedzili groby rodaków

Od kilku lat na Białorusi przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Rzeczypospolitej Polskiej razem z działaczami i członkami Związku Polaków odwiedzają na początku listopada groby i miejsca pamięci związane ze sławnymi Rodakami, którzy urodzili się na Białorusi, a także miejsca walk żołnierza polskiego. Takie miejsca są w każdym obwodzie republiki. Najwięcej - w obwodzie grodzieńskim.

1 i 2 listopada ponad 30 miejsc pamięci i walk żołnierza polskiego w latach 1918 -1920, 1939 - 1944 na Grodzieńszczyźnie odwiedziły dwie grupy przedstawicieli Konsulatu Generalnego na czele z nowym konsulem generalnym Andrzejem Krętowskim i ZPB. Podczas wizyty w Indurze, Wołkowysku, Naumowiczach, Sopockiniach, Brzostowicy i in. miejscowościach konsul spotykał się ze społecznością polską i podziękował wszystkim za ochronę cmentarzy i pomników ofiarom wojen XX wieku oraz podkreślił wielkie znaczenie takich akcji w wychowaniu młodzieży polskiej.

Liczne delegacje odwiedziły Lidę, Nowogródek, Słonim, Szczuczyn, Wołkowysk oraz pobliskie miasteczka i wioski, gdzie są pomniki upamiętniające sławne i tragiczne karty polskiej historii na ziemi grodzieńskiej.

Miejsca pamięci narodowej w obwodzie mińskim, witebskim, brzeskim i mohylewskim odwiedziły delegacje Ambasady RP w Mińsku i Konsulatu Generalnego w Brześciu razem z członkami miejscowych organizacji ZPB.

Nasz Czas 45 (584)