W Dokszycach uczą się po polsku

Z każdym nowym rokiem szkolnym na Białorusi rośnie liczba chętnych poznania kultury i języka polskiego. Przeważnie obserwuje się to na terenach, które od drugiej wojny światowej należały do dawnego województwa wileńskiego.

Dzisiaj te tereny należą do obwodów grodzieńskiego, mińskiego i witebskiego. Chociaż najwięcej Polaków mieszka w obwodzie grodzieńskim, to na 1 tysiąc naszych rodaków najwięcej języka polskiego uczy się w obwodzie brzeskim, na drugim miejscu obwód miński, a na trzecim obwód witebski.

W tym roku szkolnym naukę języka polskiego rozpoczęto w mieście Dokszyce, gdzie zostały utworzone dwie grupy: dzieci - w wieku 11 - 16 lat i dorosłych. Nauka odbywa się w kościele i Centrum Twórczości Dziecięcej. Zajęcia prowadzi nauczycielka Ludmiła Moroz. Program nauczania jest rozliczony na dwa lata. Składa się on z dwóch etapów: pierwszy rok - ogólne wiadomości, czytanie, gramatyka, pisanie, drugi rok - aktywna rozmowa po polsku. W organizowaniu nauczania języka polskiego rzeczową pomoc okazał dla miejscowych Polaków kierownik Wydziału Konsularnego, radca Ambasady RP w Mińsku Andrzej Buczak.

Obecnie na Białorusi w ponad 300 szkołach języka polskiego uczy się w różnych formach ponad 22 tysiące dzieci.

Nasz Czas 45 (584)