Droga ku wzajemności

Pod takim tytułem odbyła się w Grodnie X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa uczonych i badaczy historii, procesów kulturologicznych, religioznawczych, socjologicznych, językoznawczych i literackich polsko - białoruskiego pogranicza, Grodzieńszczyzny i Podlasia, w której udział wzięli przedstawiciele z uniwersytetów Grodna , Białegostoku i Warszawy.

Do Grodna przybyło ponad 70 naukowców, którzy wygłosili około 80 bardzo ciekawych referatów, dotyczących przeszłości i współczesności Białorusi i Polski oraz Podlasia i Grodzieńszczyzny, poruszyli szereg problemów egzystencji mniejszości narodowych. Spotkania naukowców sąsiednich krajów po raz pierwszy odbyły się w 1993 roku z inicjatywy Związku Polaków na Białorusi i Białoruskiego Towarzystwa Kulturalno - Oświatowego w Polsce. Obecnie organizatorami konferencji są także republikańskie i lokalne, uniwersytety Białegostoku i Grodna. Uczestnicy konferencji, podsumowując jej przebieg, jednogłośnie podkreślili, że mówiąc o przeszłości udało się także spojrzeć w przyszłości współżycia polskiego i białoruskiego narodów. Organizatorzy konferencji zapowiedzieli wydanie materiałów konferencji w formie książki, aby z niej uczyło się historii, tradycji narodowych młode pokolenie Polaków i Białorusinów. Uczestnicy konferencji odwiedzili miasteczko Mir, gdzie w odrestaurowanym średniowiecznym zamku odbyło się posiedzenie drugiego dnia konferencji.

Jednocześnie z Konferencją Naukową w Filharmonii Grodzieńskiej odbywały się X Artystyczne Spotkania "Grodno - Białystok", podczas których wystąpiło ok. 20 amatorskich zespołów białoruskich z Podlasia i polskich z Grodzieńszczyzny.

Nasz Czas 44 (583)