Micha³ Bieniasz

Karykatura tygodnia

Nasz Czas 44 (583)