Nr 44 (583) 7 - 13 listopada 2002

Rocznica odzyskania
niepodległości przez Polskę


W numerze:
.