Paulis TAMULIONIS

Euro na Litwie zadomowi się

Za towary można będzie się rozliczać nie tylko litami

Niebawem na Litwie za usługi lub towary można będzie płacić nie tylko litami, ale też eurami. Bezgotówkowe rozliczanie się możliwe będzie każdą walutą obcą.

Wczoraj parlament uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającej taki tryb.

Nowy tryb ułatwi rozliczenia między osobami fizycznymi. Możliwości rozliczania się eurami rozważają też centra handlowe.

("Lietuvos rytas" z 23 10 2001 r.)

Nasz Czas 44 (583)