"Nasza Polonia" nr 134
ESTONIA

Dotacje dla Polonii

Kancelaria Senatu

Na swym posiedzeniu w październiku 2002 r. Komisja Emigracji i Polaków za Granicą rozpatrzyła i zaopiniowała następujące wnioski o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą:

1. Wniosek Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych - dofinansowanie IV Międzynarodowego Sympozjum Przyrodniczo-Ekologicznego - 10.000 zł. Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

2. Wniosek Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii - dofinansowanie działalności Szkoły Polskiej w Lozannie - 5.045 franków szwajcarskich (około 16.092 zł wraz z kosztami ogólnymi). Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie na kwotę 7.000 zł.

3. Wniosek Stowarzyszenia "Zachodniopomorski Ośrodek Łączności z Polonią" - dofinansowanie pobytu przedstawicieli mediów polonijnych w województwie zachodniopomorskim -10.606 zł. Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

4. Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - pomoc charytatywna w formie zapomóg dla osób starszych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji losowej - 51.486 zł. Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

5. Wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych - pomoc dzieciom z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie - 5.000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie (3000 zł na zakup odzieży, 1500 zł na zakup pomocy szkolnych, 500 zł na zakup artykułów cukierniczych).

6. Komisja dodatkowo zapoznała się i rozpatrzyła wniosek Stowarzyszenia "Dom Polski" w Bielcach w Mołdawii - pokrycie kosztów remontowo-grzewczych w starym budynku przy Domu Polskim - 1.600 USD. Komisja zaopiniowała ten wniosek pozytywnie.

Nasz Czas 44 (583)