Uczcili pamięć o Ignacym Domeyce

Na Białorusi kilkoma konferencjami naukowymi uroczyście uczczono 200-lecie urodzin wybitnego syna Ziemi Nowogródzkiej Ignacego Domeyki. Międzynarodową konferencję, poświęconą naszemu sławnemu rodakowi zorganizował w Brześciu miejscowy oddział Związku Polaków na Białorusi razem z Zarządem Fundacji "Pomoc Szkołom Polskim na Wschodzie im T. Goniewicza". Udział w tej interesującej konferencji wzięło kilkudziesięciu naukowców z Polski, przeważnie z lubelskich uniwersytetów, Białorusi i Litwy. Konferencja obradowała w Brześciu i Lidzie, jej uczestnicy odwiedzili także majątek Ignacego Domeyki w podlidzkiej wsi Zapole.

We wrześniu br. we wsi Niedźwiadka, gdzie jeszcze przed drugą wojną światową stał dom rodzinny Ignacego Domeyki, było ustawione popiersie sławnego uczonego, autorstwa znanych białoruskich artystów Igora Gołubiewa i Henadzia Łojki. Jeszcze wcześniej w miejscowej szkole średniej została otwarta nowa ekspozycja w szkolnym muzeum imienia Ignacego Domeyki.

Gdy osobiście byłem we wsi Niedźwiadka, to przekonałem się, że miejscowi Białorusini starszego pokolenia dobrze pamiętają swych panów. Jeden ze staruszków, gdy dowiedział się, że na uroczystości do Niedźwiadki przyjedzie ostatni dziedzic, włożył świąteczny garnitur i aż do późnego wieczora oczekiwał na swego dziedzica, bo on, gdy uciekał od sowietów, powiedział dla niego, że jeszcze kiedyś wróci w ojczyste strony. Bardzo chce staruszek Mikołaj zobaczyć się ze swoim kolegą z lat dziecięcych.

Znany białoruski uczony i pisarz, profesor Adam Maldis, pochodzący z rejonu ostrowieckiego, niedawno napisał ciekawą pracę naukową poświęconą życiu i działalności naukowej Ignacego Domeyki. Pan Maldis ponad 45 lat gromadził materiał do tej pracy i opublikował wiele ciekawych, mało znanych faktów z życiorysu naszego wybitnego Rodaka. Nowa praca Adama Maldisa nosi tytuł "Trzy ojczyzny Ignacego Domeyko".

Nasz Czas 44 (583)