W kilku wierszach

Na Białorusi tylko 3,5% kobiet w wieku od 35 lat zostaje matkami. Ten fakt podał naczelny akuszer - ginekolog Ministerstwa Zdrowia Włodzimierz Silawa. Według niego w kraju katastroficznie zmniejsza się liczba urodzeń. W takiej sytuacji za 5-6 lat na Białorusi liczba noworodków zmniejszy się do 1,3mln.

Coraz mniej mieszkań buduje się w mieście Orsza, drugim co do wielkości centrum przemysłowym obwodu witebskiego, gdzie mieszka ponad 160 tys. ludzi. Za siedem lat budownictwo mieszkań zmniejszyło się ponad półtora raza. W ubiegłym roku nowe mieszkania otrzymało 307 rodzin, w tym roku otrzyma je tylko 260 rodzin. W kolejce na otrzymanie mieszkania oczekuje ponad 6 tys. orszańców. Przy takich tempach budownictwa wiele mieszkańców miasta może otrzymać swój kąt w najlepszym wypadku za 20 - 25 lat.

Za 9 miesięcy br. w Mińsku zatrzymano 1615 osób nie mających stałego miejsca zamieszkania, z których 33% - mińszczanie, 25% - mieszkańcy innych białoruskich miejscowości, 42% obywatele krajów bliskiej zagranicy. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RB za 10 lat liczba "bomżów" zwiększyła się trzykrotnie. Prawie 60% z nich to ludzie w wieku od 16 do 31 lat.

Na Białorusi 4,2mln ludzi jest w wieku produkcyjnym, gospodarczo aktywnych. Według danych Ministerstwa Pracy i Ochrony Socjalnej, 750 tys. zdolnych do prac osób nigdzie nie pracuje i nie są zarejestrowani na giełdach pracy. Uważa się, że większość z nich zajmuje się nielegalnym biznesem. Tylko 127,1 tys. z nich podało podania z prośbą o znalezienie odpowiedniej pracy. Według ostatnich danych na Białorusi zanotowano 3% bezrobotnych. Większość z nich stanowią kobiety.

W Mińsku powstanie Muzeum Miasta. Tak zadecydowano w Ministerstwie Kultury i Miejskim Komitecie Wykonawczym. Także w centrum miasta - bohatera ZSSR wkrótce powstanie Aleja Chwały, gdzie na żelbetonowych płytach będą wyryte nazwiska zasłużonych mińszczan.

Nasz Czas 44 (583)