Rocznica odzyskania niepodległości
przez Polskę

11 listopada mija 84. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten dzień stał się kulminacją ponad 120 lat walki wielu pokoleń Polaków o wolność swej Ojczyzny.

11 listopada 1918 roku wypuszczony z niemieckiej niewoli Józef Piłsudski przybywa do Warszawy, gdzie Rada Regencyjna oddaje władzę w jego ręce. To wydarzenie stało się początkiem czynnej walki z okupacją niemiecką. Rozesłano rozkazy natychmiastowego uderzenia na oddziały zaborców i wywołanie powstania. Zaskoczenie Niemców było tak duże, że liczne oddziały okupantów poddawały się mniej licznym i gorzej uzbrojonym oddziałom POW. Usunięcie z kraju oddziałów wroga to był szczytowy punkt walecznego wysiłku POW.

Ale, aby do tego wszystkiego mogło dojść, potrzebne były długie lata walki, nie tylko na terenie dzisiejszej III Rzeczypospolitej, ale także na Kresach, w tym oczywiście na Ziemi Wileńskiej. Jednym z najbardziej słynnych i udanych aktów zmagań o niepodległość była akcja przeprowadzona przez Organizację Bojową PPS (organizacja założona w 1904 z inicjatywy Józefa Piłsudskiego) na stacji kolejowej w podwileńskich Bezdanach.

26 września 1908 roku członkowie Organizacji Bojowej PPS dokonali napadu na wagon pocztowy pociągu relacji Warszawa-Petersburg, zdobywając 200 tys. rubli. Podczas napadu nie obeszło się bez potyczek z wojskową ochroną transportu, byli zabici i ranni. W akcji przygotowanej i kierowanej przez J. Piłsudskiego wzięło udział 20 bojowców, m. in. W. Sławek, A. Prystor i A. Szczerbińska (późniejsza żona J. Piłsudskiego). Zdobyte podczas tej akcji pieniądze zostały przeznaczone na polską działalność wojskową w Galicji.

Zapalając 11 listopada znicze przed Mauzoleum Marszałka na Wileńskiej Rossie oddajemy hołd wdzięcznej pamięci wszystkim tym, dzięki wysiłkowi których na mapie świata 84 lata temu znowu pojawiło się Państwo Polskie. Inf. wł.

Na zdjęciu: stacja kolejowa w Bezdanach, stan aktualny

Nasz Czas 44 (583)