"Nasza Polonia" nr 133
ESTONIA

Natalia Sindecka

Polski dzień w sercu Estonii

25 października w Laiuse odbyła się konferencja historyczno-literacka "400 lat siły i ducha Polski". W spotkaniu, organizatorem którego był znany tłumacz literatury polskiej na język estoński Henrik Lindepuu, udział wzięło ponad 40 osób, w tym studenci historii Uniwersytetu w Tartu.

Wybór Laiuse na miejsce konferencji trudno nazwać przypadkowym. Cztery wieki temu grodzisko to było najbardziej wysuniętą na północ twierdzą Rzeczypospolitej. W swoim czasie mieściło się w Laiuse starostwo polskie na czele ze starostą Andrzejem Orzechowskim. Więc niewielka miejscowość w samym centrum Estonii siłę i duch Polski w kontekście historycznym już znała.

Na konferencji jako pierwszy do uczestników zwrócił się konsul RP w Tallinie, pan Adam Piotr Sitarski (foto), który po estońsku przywitał profesorów i studentów.

Wśród referentów byli tacy badacze problematyki polskiej, jako prof. Helmut Piirimäe, prof. Sulev Vahtre, prof. Raimo Pullat i Toomas Haug. Młode pokolenie reprezentował prezes Estońko-Polskiego Stowarzyszenia "Pro Polonia" Silver Loit.

Po zakończeniu naukowego posiedzenia archeolog, pan Rünno Vissak oprowadził zebranych po ruinach średniowiecznego grodziska. Potem na miejscowej plebani odbył się krótki koncert fortepianowy. Olga Skaczko, uczennica Ady Kuusoks - wychowawczyni tegorocznego laureata konkursu szopenowskiego w Narwie Jaana Kappa, wykonała dwa mazurki oraz balladę.

Nasz Czas 43 (582)