Polska Partia Ludowa w działaniu

W miniony czwartek 24 października br. delegacja władz Polskiej Partii Ludowej odbyła dwa spotkania z liderami Litewskiej Socjaldemokracji - zastępcą przewodniczącego partii, wiceprzewodniczącym Sejmu RL Česlovasem Jurđënasem oraz zastępcą przewodniczącego partii, wiceprzewodniczącym Sejmu RL i kandydatem na urząd prezydenta Litwy Vytenisem Andriukaitisem.

W czasie spotkań prezes Antonina Połtawiec oraz członkowie delegacji poinformowali o założeniach programowych, o ocenie sytuacji w opinii Rady Naczelnej partii w przeddzień wyborów prezydenckich i samorządowych oraz o problemach rozwoju regionu wileńskiego, w którym będzie głównie koncentrowała się działalność PPL. Liderzy Litewskiej Socjaldemokracji i delegacja władz PPL wyrazili wolę rozwijania współpracy w najbliższym okresie i dalszej perspektywie, uznając potrzebę popierania rozwoju demokracji, obywatelskich praw i swobód, rozwiązywania problemów na drodze partnerskiego dialogu i szacunku wobec innych opinii.

Vytenis Andriukaitis został również poinformowany, iż Rada Naczelna PPL podjęła decyzję o poparciu jego kandydatury w zbliżających się wyborach prezydenckich.

W najbliższym czasie wywiad z V. Andriukaitisem, zamieścimy na łamach "NCz".

Na zdjęciu: ze spotkania delegacji PPL z Č. Jursenasem z prawa na lewo - Z.Raczkowski, A. Połtawiec, Č. Jurđënas, A. Balkienë, J. Gorelčykas, R. Maciejkianiec

Nasz Czas 43 (582)